Stamceltherapie bij Parkinson

55.000 patiënten in Nederland leven met de ziekte van Parkinson. Helaas is er momenteel geen remedie voor de ziekte. Stamceltherapie laat echter veelbelovende resultaten zien in de behandeling van Parkinson. Een behandeling met mesenchymale stamcellen, blijkt effectief. Bij het Stamcelinstituut voeren onze hooggekwalificeerde medische professionals deze behandelingen uit met behulp van geavanceerde technieken. Altijd op een veilige en betrouwbare manier.

Reguliere behandelingen van Parkinson richten zich voornamelijk op het verminderen van symptomen en het verlichten van klachten. Stamceltherapie richt zich ook op het verminderen en verlichten van symptomen en klachten, maar op een andere manier. Wanneer stamcellen naar de getroffen zones worden getransplanteerd en ze veranderen in cellen die nodig zijn voor herstel, kunnen ze beschadigde cellen vervangen. Lichaamsfuncties verbeteren dan, waardoor de kwaliteit van leven toeneemt.

Wat is Parkinson?
Parkinson is een progressieve hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen beschadigt en afsterft. De ziekte van Parkinson treft vooral mensen boven de 50 jaar, maar kan ook op jongere leeftijd voorkomen. Het belangrijkste pathologische kenmerk van de ziekte van Parkinson is het significante verlies van dopamine-neuronen in de Substantia Nigra Pars Compacta (een kleine strook weefsel aan beide zijden van de basis van de hersenen). Hierdoor zijn cellen niet meer in staat om dopamine aan te maken. Dopamine fungeert als een boodschapper tussen hersencellen en speelt een rol in hoe we bewegen, wat we eten en hoe we leren. Wanneer ongeveer 70% van deze dopamine producerende cellen is afgestorven en de dopaminewaarden dalen, treden de symptomen van Parkinson op. Het gevolg is nare ziekteverschijnselen, zoals trillen, stijfheid, langzamer en minder bewegen, vermoeidheid, schuifelend lopen, een arm of been niet meer kunnen bewegen, moeite met evenwicht houden en coördinatie, moeite met praten, moeite met schrijven en/ of een vlakke gelaatsuitdrukking.

Waarom stamceltherapie bij Parkinson?
Stamceltherapie blijkt in veel gevallen effectief. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer we dopamine opnieuw introduceren in het centrale zenuwstelsel van de patiënt, de ziektesymptomen van Parkinson verminderen of zelfs stoppen. Wanneer stamcellen naar de getroffen zones worden getransplanteerd en ze in dopamine-producerende neuronen veranderen, kunnen ze beschadigde cellen vervangen. Hierdoor verbetert de functie van de cellen. Daarnaast bevorderen stamcellen neuroprotectie en neurodifferentiatie door neurale stamcellen, zenuwcellen, gliacellen en axonale groei te moduleren. Stamcellen kunnen neuronen in de hersenen repareren en regenereren, het niveau van vrije radicalen verlagen, de synaptische verbinding van beschadigde neuronen verbeteren en ontstekingen reguleren.

Ondanks dat er veelbelovende resultaten worden behaald met de behandeling van Parkinson middels stamceltherapie, is het niet duidelijk hoe mesenchymale stamcellen deze functies uitvoeren. Onderzoekers hebben één theorie: de stamcellen geven trofische factoren (moleculen die cel-overleving ondersteunen) vrij die helpen bij het repareren van beschadigde cellen. Deze trofische factoren kunnen het lokale immuunsysteem onderdrukken, nieuwe bloedvaten vormen, het niveau van vrije radicalen verminderen, de schade aan weefsel stoppen en de rekrutering, retentie, proliferatie en differentiatie van stamcellen verhogen.

De behandeling
Voor een effectieve behandeling van Parkinson, gebruikt het Stamcelinstituut mesenchymale stamcellen (MSC’s) verkregen uit navelstreng- of endometriumweefsel. Deze stamcellen worden intrathecaal toegediend, waarna de cellen de bloed-hersenbarrière passeren en effectief migreren naar gebieden met neuraal letsel. Hierbij ontstaat geen tumorgroei of immuunrespons, waardoor stamceltransplantatie voor Parkinson altijd veilig is. Waarom gebruiken we juist deze cellen?

  • Navelstreng- en endometriumweefsel bevat tot tien keer meer stamcellen dan beenmerg of eigen vetweefsel.
  • Stamcellen uit navelstreng- of endometriumweefsel kunnen in de loop van dagen meerdere keren worden toegediend.
  • Het verkrijgen van deze stamcellen vereist geen chirurgische ingreep, zoals dit wel noodzakelijk is voor het verkrijgen van stamcellen uit eigen vetweefsel of beenmerg. De therapie is daardoor minder ingrijpend en het vermijdt pijn- en herstelklachten verbonden aan een chirurgische ingreep.
  • Stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel hebben immunosuppressoren en immunomodulerende eigenschappen. Dit maakt het gebruik ervan bij iedereen mogelijk zonder afwijzing. Hierdoor is donor-matching niet nodig.
  • Deze stamcellen hebben een groter proliferatievermogen dan volwassen autologe stamcellen. Ze regenereren in een sneller tempo dan lichaamseigen stamcellen. Bovendien zijn stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel jong en zeer adaptief.
  • Deze stamcellen zijn niet beïnvloed door het verouderingsproces of aangetast door milieutoxines.

We maken uw behandeling geheel op maat. Afhankelijk de medische geschiedenis van de patiënt en de ernst van de symptomen, bepalen we de meest effectieve behandeling. Om het gewenste effect te behalen, ontvangt u minimaal 300 miljoen nieuwe stamcellen. Afhankelijk van uw fysieke gesteldheid worden de behandeldagen gecombineerd met rustdagen.

De behandelresultaten
80% van de patiënten die een stamcelbehandeling ondergaat voor Parkinson, boekt progressie en merkt verbetering na uitvoering van de stamceltransplantatie. De conclusie: een behandeling met stamcellen voor patiënten met Parkinson levert voor een grote groep patiënten een wezenlijke bijdrage aan de vermindering en afremming van de ziektesymptomen. Toch stopt stamceltherapie de onderliggende oorzaak van Parkinson niet. Patiënten kunnen ook meer dan één behandeling nodig hebben vanwege een afnemend effect van de behandeling na verloop van tijd.

Het Stamcelinstituut raadt patiënten die gediagnosticeerd worden met Parkinson aan om direct te kiezen voor stamceltherapie. Hoe eerder we de patiënt behandelen, hoe groter de kans bestaat dat u een normaal leven leidt na de diagnose Parkinson.

Meer informatie over stamceltherapie bij Parkinson
Heeft u de diagnose Parkinson gekregen en heeft u weinig baat bij de reguliere behandelingen van deze ziekte? Bent u benieuwd wat we bij het Stamcelinstituut voor u kunnen betekenen? Onze medische specialisten vertellen u graag alles over stamceltherapie bij Parkinson. Voor meer informatie of een antwoord op uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons secretariaat op via 085 130 1929 of stuurt u een e-mail naar info@stamcelinstituut.nl