Stamceltherapie bij Lupus

Systemische Lupus Erythematosus (SLE) is een auto-immuunziekte die valt onder de reumatische aandoeningen. De ziekte is te behandelen: reguliere behandelingen verminderen momenteel ontstekingen of het niveau van auto-immuunactiviteit. Patiënten genezen echter zelden. De resultaten van stamceltherapie zijn gelukkig veelbelovend. Het toedienen van mesenchymale stamcellen (MSC’s) vermindert de ziektesymptomen van Lupus bij een grote groep patiënten of zet deze zelfs stop. Hierdoor neemt de kwaliteit van leven aanzienlijk toe.

Het Stamcelinstituut voert stamcelbehandelingen uit bij patiënten met verschillende aandoeningen. Onze hooggekwalificeerde medische professionals gebruiken hiervoor geavanceerde en betrouwbare technologieën. Stamceltherapie is daardoor altijd veilig. Stamcellen zijn in staat naar beschadigde gebieden in het lichaam af te reizen, waar ze vervolgens herstel in gang zetten door te veranderen in het celtype dat daarvoor nodig is. De behandeling van Lupus is met name gericht op het moduleren van het immuunsysteem van de patiënt.

Wat is Lupus?
Bij Lupus maakt het immuunsysteem afweerstoffen aan tegen lichaamseigen cellen. Samen vormen zij immuuncomplexen. Deze complexen veroorzaken ontstekingen in de bloedvaten, waardoor er verschillende aandoeningen kunnen ontstaan. Denk aan aandoeningen in de huid, inwendige organen, het zenuwstelsel, de gewrichten en de spieren. Bij Lupus is daardoor vaak een levenslange behandeling vereist. Veelvoorkomende symptomen en klachten van Lupus zijn gevoeligheid voor (zon)licht, weinig energie, ernstige vermoeidheid, droge ogen, koorts en/ of gewrichtspijn en zwelling.

De oorzaak van Lupus is (nog) onduidelijk. Er zijn veel studies gedaan om de oorzaak van Lupus op te sporen. Hoewel zonlicht en virusinfecties vaak worden genoemd, lijkt het erop dat er niet een enkele oorzaak voor lupus is. Net zoals er geen eenduidig ziektebeeld is. Iedere Lupuspatiënt heeft zijn eigen vorm van Lupus en waarschijnlijk zijn de oorzaken daardoor ook niet specifiek terug te voeren. Lupus komt ongeveer bij een op de duizend mensen voor. De ziekte kan acuut ontstaan, maar kan ook jarenlang sluimerend aanwezig zijn. De ziekte komt het meest voor bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 15 tot 60 jaar, maar Lupus komt ook voor bij jonge kinderen en ouderen. Er zijn geen gegevens bekend over de erfelijkheid van Lupus.

Waarom stamceltherapie bij Lupus?
De behandeling van Lupuspatiënten met mesenchymale stamcellen (MSC’s) aan Lupuspatiënten, laat positieve resultaten zien. Bij een grote groep patiënten helpt stamcelbehandeling ziektesymptomen verminderen of zet de behandeling deze volledig stop. Hoe kan dat? Mesenchymale stamcellen hebben het vermogen om het immuunsysteem te onderdrukken, ontstekingen te verminderen en weefsel te repareren. De geïnjecteerde stamcellen helpen de cel-vernietiging te stoppen en het immuunsysteem van de patiënt te moduleren. Hierdoor valt het immuunsysteem niet langer per ongeluk de gezonde cellen aan en herstellen beschadigde cellen. Stamceltherapie is daarom een veelbelovende aanpak voor de behandeling van Lupus.

De behandeling
Voor een effectieve behandeling van Lupus, gebruiken de medisch specialisten mesenchymale stamcellen (MSC’s) verkregen uit navelstreng- of endometriumweefsel. Deze stamcellen worden intraveneus toegediend. Waarom gebruiken we juist deze cellen?

  • Navelstreng- en endometriumweefsel bevat tot tien keer meer stamcellen dan beenmerg of eigen vetweefsel.
  • Stamcellen uit navelstreng- of endometriumweefsel kunnen in de loop van dagen meerdere keren worden toegediend.
  • Het verkrijgen van deze stamcellen vereist geen chirurgische ingreep, zoals dit wel noodzakelijk is voor het verkrijgen van stamcellen uit eigen vetweefsel of beenmerg. De therapie is daardoor minder ingrijpend en het vermijdt pijn- en herstelklachten verbonden aan een chirurgische ingreep.
  • Stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel hebben immunosuppressoren en immunomodulerende eigenschappen. Dit maakt het gebruik ervan bij iedereen mogelijk zonder afwijzing. Hierdoor is donor-matching niet nodig.
  • Deze stamcellen hebben een groter proliferatievermogen dan volwassen autologe stamcellen. Ze regenereren in een sneller tempo dan lichaamseigen stamcellen. Bovendien zijn stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel jong en zeer adaptief.
  • Deze stamcellen zijn niet beïnvloed door het verouderingsproces of aangetast door milieutoxines.

We maken uw behandeling geheel op maat. Afhankelijk van de medische geschiedenis van de patiënt en de ernst van de symptomen, bepalen we de meest effectieve behandeling. Om het gewenste effect te behalen, ontvangt u minimaal 300 miljoen nieuwe stamcellen. Het is mogelijk om een percentage van de cellen te gebruiken voor injecties op specifieke plaatsen waar de patiënt pijnklachten ervaart. Dit is geheel afhankelijk van het te behandelen gebied, en dus van de specifieke situatie van de patiënt.

De behandelresultaten
Onze specialisten constateren dat stamceltherapie voor patiënten met Lupus een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de vermindering en afremming van de ziektesymptomen. Uit onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van stamceltherapie onder 200 patiënten, blijkt dat de patiënten die niet op een standaardbehandeling reageerden in 75% van de gevallen wél positief reageerden op een stamceltransplantatie. De patiënten ervoeren een vermindering van de symptomen gedurende maximaal vierentwintig maanden. Na vijf jaar bereikten 54% van de patiënten zelfs volledige remissie van de ziekte.

Een groot deel van de patiënten met Lupus merkt dus een verbetering op na uitvoering van de stamceltransplantatie van het Stamcelinstituut.

Meer informatie over stamceltherapie bij Lupus
Ondervindt u dagelijks last door de symptomen van Lupus en staat u open voor een stamcelbehandeling? Maar wilt u hier eerst meer informatie over ontvangen? Heel begrijpelijk. Bij het Stamcelinstituut staan we dan ook graag voor u klaar. Zo beantwoorden we al uw vragen en voorzien we u van alle benodigde extra informatie. U bereikt ons door te bellen naar ons secretariaat via 085 130 1929 of een e-mail te sturen naar info@stamcelinstituut.nl