Stamceltherapie bij hersenverlamming (Cerebrale Parese)

In Nederland worden per jaar ongeveer 400 kinderen geboren met Cerebrale Parese (CP), beter bekend als een hersenverlamming. Deze houding- en bewegingsstoornis wordt veroorzaakt door een beschadiging of afwijking in de hersenen. De reguliere behandeling van een hersenverlamming is vooral gericht op het functioneren met de aandoening en het oefenen van vaardigheden. De behandelingen herstellen de beschadigingen in de hersenen echter niet, waardoor symptomen blijven bestaan. Stamceltherapie voor kinderen met een hersenverlamming laat veelbelovende resultaten zien. Een behandeling met mesenchymale stamcellen, blijkt effectief en draagt bij aan de vermindering van de symptomen.

Stamceltherapie draagt bij aan het repareren van de beschadigde gebieden in de hersenen. En het helpt bij het activeren van niet-functionele cellen in de hersenen door cellen te vervangen. Doordat mesenchymale stamcellen (MSC’s) worden toegediend, verbeteren de lichaamsfuncties van een grote groep patiënten. Dat zorgt voor motorische en cognitieve functionele verbeteringen. Als gevolg hiervan, neemt de kwaliteit van leven toe.

Wat is een hersenverlamming?
Cerebrale Parese (CP), ofwel een hersenverlamming, is een overkoepelende term waarmee we een aandoening beschrijven die het gevolg is van perinataal hersenletsel (hersenletsel rond de geboorte). De aandoening kan onder andere veroorzaakt worden door vroeggeboorte, een infectie in de baarmoeder, gebrek aan voedingsondersteuning tijdens de ontwikkeling, zuurstofgebrek bij de geboorte en genetische afwijkingen. Vrijwel altijd leidt het letsel tot verschillende neuromotorische tekorten en andere symptomen. Denk aan visuele en cognitieve stoornissen, epilepsie, gehoorstoornissen, voedingsproblemen en sensibiliteitsstoornissen. Daarnaast ontwikkelen veel kinderen met een hersenverlamming emotionele- en gedragsproblemen, zoals ADHD, depressies en een negatief zelfbeeld.

Waarom stamceltherapie bij cerebrale parese?
Mensen hebben vele hersencellen, die gedeeltelijk de taak van beschadigde cellen kunnen overnemen. Daarom zijn reguliere therapieën vooral gericht op het helpen van de onbeschadigde gebieden bij het leren van verloren vaardigheden, zoals lopen of praten (neurorevalidatie). Daarnaast worden bijkomende problemen behandeld, om het beter functioneren met een hersenverlamming te stimuleren. Hierbij zijn verschillende professionals betroken, waaronder een revalidatiearts en/of kinderarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog of maatschappelijk werker.

De behandelingen herstellen de beschadigingen in de hersenen echter niet, waardoor symptomen blijven bestaan. Stamceltherapie bij Cerebrale Parese laat veelbelovende resultaten zien. MSC’s bevorderen weefselherstel, moduleren het immuunsysteem, hebben een ontstekingsremmend effect en zorgen dat oude beschadigde cellen afsterven. Daarnaast geven de stamcellen trofische factoren vrij (moleculen die cel-overleving ondersteunen), die het herstel van beschadigd zenuwweefsel in zowel de hersenen als het ruggenmerg stimuleren. Deze trofische factoren bevorderen de aanmaak van nieuwe bloedvaten, verminderen het niveau van vrije radicalen, helpen de schade aan weefsel te stoppen en helpen de rekrutering, retentie, proliferatie en differentiatie van stamcellen verhogen. Op die manier helpen stamcellen de levenskwaliteit verbeteren van kinderen met neurologische aandoeningen, waaronder hersenverlamming.

De behandeling
Voor een effectieve behandeling van een hersenverlamming gebruiken de medisch specialisten mesenchymale stamcellen (MSC’s), verkregen uit navelstreng- of endometriumweefsel. Deze stamcellen worden intrathecaal toegediend, waarna de cellen de bloed-hersenbarrière passeren en effectief migreren naar gebieden met neuraal letsel. Hierbij ontstaat geen tumorgroei of immuunrespons, waardoor stamceltransplantatie bij een hersenverlamming altijd veilig is. Waarom gebruiken we juist deze cellen?

 • Navelstreng- en endometriumweefsel bevat tot tien keer meer stamcellen dan beenmerg of eigen vetweefsel.
 • Stamcellen uit navelstreng- of endometriumweefsel kunnen in de loop van dagen meerdere keren worden toegediend.
 • Het verkrijgen van deze stamcellen vereist geen chirurgische ingreep, zoals dit wel noodzakelijk is voor het verkrijgen van stamcellen uit eigen vetweefsel of beenmerg. De therapie is daardoor minder ingrijpend en het vermijdt pijn- en herstelklachten verbonden aan een chirurgische ingreep.
 • Stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel hebben immunosuppressoren en immunomodulerende eigenschappen. Dit maakt het gebruik ervan bij iedereen mogelijk zonder afwijzing. Hierdoor is donor-matching niet nodig.
 • Deze stamcellen hebben een groter proliferatievermogen dan volwassen autologe stamcellen. Ze regenereren in een sneller tempo dan lichaamseigen stamcellen. Bovendien zijn stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel jong en zeer adaptief.
 • Deze stamcellen zijn niet beïnvloed door het verouderingsproces of aangetast door milieutoxines.

We maken de behandeling geheel op maat. Afhankelijk het type Cerebrale Parese en de ernst van de symptomen, bepalen we de meest effectieve behandeling. Om het gewenste effect te behalen, ontvangt de patiënt minimaal 400 miljoen nieuwe stamcellen. Afhankelijk van de fysieke gesteldheid worden de behandeldagen gecombineerd met rustdagen.

De behandelresultaten
Artsen en onderzoekers hebben geconstateerd dat stamceltherapie een wezenlijke bijdrage levert aan de vermindering van symptomen van patiënten met een hersenverlamming. 80% van de patiënten die een stamcelbehandeling ondergaat voor cerebrale parese, boekt progressie en merkt verbetering na uitvoering van de stamcelbehandeling. Reeds behandelde patiënten ervaren:

 • Verbeterde balans en coördinatie;
 • Een verbeterde motoriek;
 • Verminderde spasticiteit;
 • Verbeterde spraakontwikkeling;
 • Verbeterde interactie;
 • Een beter gezichtsvermogen;
 • Verminderde vermoeidheid;
 • Verminderde trillingen;
 • Verbeterd slikken;
 • Verminderde neuropathische pijn;
 • Verbeterde mentale waakzaamheid;
 • Meer zin in voedsel.
Meer informatie over stamceltherapie bij hersenverlamming
Bent u geïnteresseerd in een stamcelbehandeling bij een hersenverlamming? En bent u op zoek naar een betrouwbare medische instelling, waar hooggekwalificeerde medische professionals werken met de nieuwste technologieën in het vakgebied? Dan is het Stamcelinstituut mogelijkerwijs een geschikte partij. Voor meer informatie over ons en onze werkwijze én een antwoord op al uw vragen, neemt u contact op met ons secretariaat via 085 130 1929 of stuur een e-mail naar info@stamcelinstituut.nl