Stamceltherapie bij een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding)

Elk jaar worden in Nederland zo’n 40.000 mensen getroffen door een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Bij een beroerte is het van groot belang dat mensen snel door medische professionals worden behandeld. Helaas herkent niet iedereen direct te symptomen van een beroerte. Wanneer men niet direct behandeld wordt, kan permanente schade aan het lichaam optreden. Stamceltherapie helpt bij het herstellen van beschadigde gebieden en draagt bij aan de vermindering van symptomen. Hierdoor ervaart een grote groep patiënten een betere kwaliteit van leven.

Stamcellen repareren van nature beschadigd of ziek weefsel. Om het lichaam weer goed te laten functioneren, dienen we tijdens de stamcelbehandeling nieuwe stamcellen toe. Deze stamcellen reizen af naar het beschadigde gebied in het lichaam, waar ze veranderen in het celtype dat nodig is voor herstel. Stamceltherapie is veilig en betrouwbaar én het levert bij een grote groep patiënten uitstekende resultaten op.

Wat is een beroerte?
Wanneer de bloedtoevoer naar een of meerdere delen van de hersenen wordt verminderd of geblokkeerd, spreken we van een beroerte. Een verminderde of geblokkeerde bloedtoevoer kan ontstaan door:

 • Een bloedstolsel (ischemische beroerte)
 • Een gebarsten bloedvat (hemorragische beroerte)

Alle delen van de hersenen hebben een goede bloedtoevoer nodig om goed te kunnen functioneren. Een tijdelijke of permanente verminderde of geblokkeerde bloedtoevoer, zorgt dan ook voor schade. Vitale voedingsstoffen en zuurstof kunnen de cellen in de hersenen niet bereiken, waardoor deze beschadigen of afsterven.

De effecten op het lichaam zijn afhankelijk van het deel van de hersenen dat beschadigd is en de duur van de blokkade. Hoe sneller de bloedstroom hersteld wordt, hoe minder schade de hersenen zullen oplopen en hoe groter de kans op een goed herstel.

Een beroerte kan invloed hebben op beweging, spraak, denkprocessen en het geheugen. Daarnaast kan het leiden tot verlamming of verlies van controle over lichaamsfuncties. Ongeveer 40% van de mensen die door een beroerte worden getroffen, houden permanent symptomen. Hierdoor hebben ze speciale zorg nodig. Hoewel de symptomen bij veel mensen over tijd aanzienlijk verbeteren, herstelt slechts 10% van de patiënten volledig.

Waarom stamceltherapie bij een beroerte?
Reguliere therapieën richten zich vooral op de onbeschadigde gebieden van de hersenen. Zo worden verloren vaardigheden, zoals lopen of praten (neurorevalidatie), opnieuw geleerd. Hierbij is een breed scala aan professionals betrokken, waaronder neurologen, logopedisten, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Helaas dragen deze therapieën niet bij aan het herstellen van de ernstig beschadigde delen van de hersenen, omdat het lichaam de verloren hersencellen niet op eigen kracht kan vervangen. Daarin kan stamceltherapie een uitkomst bieden. Klinische studies tonen aan dat mesenchymale stamcellen (MSC’s) op de juiste manier afreizen naar beschadigde gebieden in de hersenen en herstel in gang zetten. MSC’s verhogen de angiogenese en bloedtoevoer naar de hersenen, bevorderen weefselherstel, moduleren het immuunsysteem, hebben een ontstekingsremmend effect, maken nieuwe hersencellen aan en zorgen dat oude beschadigde cellen afsterven. Stamceltherapie laat dan ook positieve resultaten zien bij de vermindering van de symptomen die ontstaan zijn door een beroerte.

De behandeling
Voor een effectieve behandeling van een beroerte gebruiken de medisch specialisten mesenchymale stamcellen (MSC’s), verkregen uit navelstreng- of endometriumweefsel. Deze stamcellen worden intrathecaal toegediend, waarna de cellen de bloed-hersenbarrière passeren en effectief migreren naar gebieden met neuraal letsel. Hierbij ontstaat geen tumorgroei of immuunrespons, waardoor stamceltransplantatie voor een beroerte altijd veilig is. Waarom gebruiken we juist deze cellen?

 • Navelstreng- en endometriumweefsel bevat tot tien keer meer stamcellen dan beenmerg of eigen vetweefsel.
 • Stamcellen uit navelstreng- of endometriumweefsel kunnen in de loop van dagen meerdere keren worden toegediend.
 • Het verkrijgen van deze stamcellen vereist geen chirurgische ingreep, zoals dit wel noodzakelijk is voor het verkrijgen van stamcellen uit eigen vetweefsel of beenmerg. De therapie is daardoor minder ingrijpend en het vermijdt pijn- en herstelklachten verbonden aan een chirurgische ingreep.
 • Stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel hebben immunosuppressoren en immunomodulerende eigenschappen. Dit maakt het gebruik ervan bij iedereen mogelijk zonder afwijzing. Hierdoor is donor-matching niet nodig.
 • Deze stamcellen hebben een groter proliferatievermogen dan volwassen autologe stamcellen. Ze regenereren in een sneller tempo dan lichaamseigen stamcellen. Bovendien zijn stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel jong en zeer adaptief.
 • Deze stamcellen zijn niet beïnvloed door het verouderingsproces of aangetast door milieutoxines.

We maken uw behandeling geheel op maat. Afhankelijk van de ernst van de symptomen, bepalen we de meest effectieve behandeling. Om het gewenste effect te behalen, ontvangt u minimaal 400 miljoen nieuwe stamcellen. Afhankelijk van uw fysieke gesteldheid worden de behandeldagen gecombineerd met rustdagen.

De behandelresultaten
Het behandelresultaat van een stamcelbehandeling bij een beroerte, hangt af van de hoeveelheid schade die hersteld moet worden in het lichaam. 80% van de patiënten die een stamcelbehandeling ondergaat voor een beroerte, boekt progressie en merkt verbetering na uitvoering van de stamceltransplantatie. Een grote groep patiënten ervaart:

 • een significante verminderding van symptomen;
 • verhoogde kracht in de ledematen;
 • verminderde gevoelloosheid.

Het Stamcelinstituut raadt patiënten die een beroerte hebben gehad aan om direct te kiezen voor stamceltherapie. Hoe eerder we de patiënt behandelen, hoe groter de kans bestaat dat u een normaal leven leidt zonder beperkingen en klachten na uw beroerte.

Meer informatie over stamceltherapie bij een beroerte
Heeft u een beroerte gekregen en heeft u niet genoeg baat bij de reguliere behandelingen van uw klachten? Neem dan direct contact op met het Stamcelinstituut. Onze medische specialisten vertellen u graag alles over stamceltherapie bij een beroerte. Voor meer informatie of een antwoord op uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons secretariaat op via 085 130 1929 of stuur een e-mail naar info@stamcelinstituut.nl