Stamceltherapie bij Dwarslaesie

Naar schatting hebben in Nederland 8.000 tot 15.000 mensen een dwarslaesie. Elk jaar komen er zo’n 2.000 mensen bij. De reguliere behandelmethodes genezen het beschadigde zenuwstelsel niet. Hierdoor blijft de patiënt levenslang ingrijpende klachten ervaren en is de patiënt afhankelijk van intensieve zorg. De drang naar een alternatieve behandeling om uit deze benauwde situatie te komen, is dan ook groot. Stamceltherapie is zo’n alternatieve behandeling voor patiënten met een dwarslaesie. Mét resultaat.

Het Stamcelinstituut voert stamceltransplantaties uit bij diverse aandoeningen. Altijd met behulp van geavanceerde technologieën en altijd op een betrouwbare en veilige manier. Het doel van stamceltherapie bij een dwarslaesie is om verloren en beschadigde zenuwcellen te vervangen. Dat doen we door mesenchymale stamcellen (MSC’s) toe te dienen, die in staat zijn van nature beschadigd of ziek weefsel te repareren. Bij een grote groep patiënten zorgt dit voor een vermindering van het beschadigde letsel en het verbeteren van lichaamsfuncties van patiënten. Hierdoor bestaat de kans een normaal leven te leiden na de diagnose dwarslaesie, zonder levenslange beperkingen.

Wat is een dwarslaesie?
Een dwarslaesie is een ruggenmergletsel of een aantasting van de zenuwen in het wervelkanaal. De zenuwbanen in het ruggenmerg zijn bij een dwarslaesie onderbroken. Doordat signalen vanuit de hersenen hun doelgebied niet meer bereiken, kunnen de hersenen de spieren en organen niet meer aansturen. Het gevolg is uitval van aangestuurde lichaamsfuncties, zoals bewegingsuitval, gevoelsuitval en uitval van blaas-, darm- en seksuele functies. Een patiënt raakt tijdelijk of blijvend verlamd. De ernst van de beschadiging en de hoogte van de dwarslaesie bepalen de mate van uitval en verlamming.

Een dwarslaesie kan ontstaan door een traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld een sportblessure, een verkeers- of bedrijfsongeval, een schot- of steekwond of door een breuk in een of meerdere wervels. Een dwarslaesie kan ook ontstaan door een niet-traumatische gebeurtenis. Denk aan vasculaire ziektes, tumoren, ontstekingen, multiple sclerose of een hernia. De meeste organen en weefsels van het menselijk lichaam kunnen na een verwonding herstellen. Maar cellen in het centrale zenuwstelsel zijn zo gespecialiseerd dat ze zich niet kunnen repliceren en ze geen nieuwe cellen kunnen maken. Hierdoor is het erg moeilijk om te herstellen van een dwarslaesie.

Waarom stamceltherapie bij een dwarslaesie? 
Doordat een patiënt met een dwarslaesie niet meer kan bewegen of geen gevoel meer heeft in bepaalde delen van het lichaam, lijkt een uitzichtloze situatie te ontstaan. De resultaten van stamceltherapie zijn echter heel hoopgevend. De behandeling van een dwarslaesie met mesenchymale stamcellen (MSC’s) laat gunstige effecten zien. MSC’s weten factoren in het centrale zenuwstelsel effectief te verhogen door neuronen en ondersteunende cellen te vervangen, toxines en vrije radicalen te elimineren en ontstekingen te verminderen. Zo ontstaat er een paracrine-effect, wat resulteert in: 

 • het moduleren en verbeteren van de reactie van het immuunsysteem;
 • het elimineren van cellulair afval;
 • het beperken van secundaire schade door zenuwcellen te beschermen en ontstekingen te verminderen;
 • het verbeteren van angiogenese (de vorming van nieuwe bloedvaten vanuit bestaande bloedvaten);
 • het bevorderen van celregeneratie van endogene stamcellen. 

 

De behandeling
Voor een effectieve behandeling van een dwarslaesie, gebruiken de medisch specialisten mesenchymale stamcellen (MSC’s) verkregen uit navelstreng- of endometriumweefsel. Deze stamcellen worden toegediend door middel van intrathecale injecties. Waarom gebruiken we juist deze cellen? 

 • Navelstreng- en endometriumweefsel bevat tot tien keer meer stamcellen dan beenmerg of eigen vetweefsel.
 • Stamcellen uit navelstreng- of endometriumweefsel kunnen in de loop van dagen meerdere keren worden toegediend.
 • Het verkrijgen van deze stamcellen vereist geen chirurgische ingreep, zoals dit wel noodzakelijk is voor het verkrijgen van stamcellen uit eigen vetweefsel of beenmerg. De therapie is daardoor minder ingrijpend en het vermijdt pijn- en herstelklachten verbonden aan een chirurgische ingreep.
 • Stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel hebben immunosuppressoren en immunomodulerende eigenschappen. Dit maakt het gebruik ervan bij iedereen mogelijk zonder afwijzing. Hierdoor is donor-matching niet nodig.
 • Deze stamcellen hebben een groter proliferatievermogen dan volwassen autologe stamcellen. Ze regenereren in een sneller tempo dan lichaamseigen stamcellen. Bovendien zijn stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel jong en zeer adaptief.
 • Deze stamcellen zijn niet beïnvloed door het verouderingsproces of aangetast door milieutoxines.

We maken uw behandeling geheel op maat. Afhankelijk van de medische geschiedenis van de patiënt en de ernst van de symptomen, bepalen we de meest effectieve behandeling. U wordt daarom verzocht om de onderzoeksresultaten van het MRI-onderzoek mee te brengen naar het intakegesprek.

De behandelresultaten 
Onderzoek onder patiënten die een stamcelbehandeling hebben ondergaan bij een dwarslaesie, laat zien dat 80% van de patiënten vooruitgang en verbetering opmerkt na uitvoering van de stamceltransplantatie. Ze merken onder andere:

 • verbetering van de blaasfunctie;
 • verbetering van de darmfunctie;
 • vermindering van pijnklachten;
 • vermindering van spasticiteit;
 • verbetering van het motorisch functioneren;
 • verhoging van het vermogen om te zweten;
 • verhoging van het gevoel;
 • verbetering van spiermassa en kracht;
 • verbetering van balans en coördinatie.

Een behandeling met stamcellen voor patiënten met een dwarslaesie kan dus zeker een bijdrage leveren aan de vermindering van het beschadigde letsel. Tegelijkertijd is het op dit moment niet duidelijk waarom dezelfde medische procedure niet voor iedere patiënt hetzelfde resultaat bereikt. Sommige patiënten die in een rolstoel bij het Stamcelinstituut binnenkomen verlaten na een behandeling lopend de kliniek, waar andere patiënten alleen op bepaalde plaatsen in het lichaam het gevoel terugkrijgen of een vermindering in spasticiteit ervaren. 

Stamceltherapie werkt het beste als het kort na het ontstaan van letsel wordt toegepast. De kans op een normaal leven zónder levenslange beperkingen, is dan het grootst. Daarom raadt het Stamcelinstituut aan om direct na het ontstaan van een dwarslaesie een stamceltransplantatie te ondergaan. 

Meer informatie over stamceltherapie bij een dwarslaesie
Bent u beperkt in uw doen en laten door een dwarslaesie? En bent u benieuwd wat een stamcelbehandeling voor u kan betekenen? De specialisten van het Stamcelinstituut informeren u graag over dit onderwerp. Bel met ons secretariaat via 085 130 1929 of stuur een e-mail naar info@stamcelinstituut.nl, dan beantwoorden wij al uw vragen.