Stamceltherapie bij COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) komt in Nederland veel voor. Gemiddeld leven zo’n 600.000 mensen met deze chronische ziekte. De huidige behandelingsopties (zoals farmaceutische medicijnen, levensstijlveranderingen, zuurstof en chirurgie) zorgen voor symptomatische verbetering. De behandelingen zijn echter vaak niet gericht op genezing. Stamceltherapie richt zich zowel op verbetering van de symptomen bij COPD, als op het genezen van deze progressieve ziekte.

Bij het Stamcelinstituut dienen hooggekwalificeerde zorgprofessionals met behulp van de nieuwste technologieën stamcellen toe aan patiënten. Met een stamceltransplantatie pakken we niet alleen de zichtbare symptomen, maar ook de onderliggende oorzaak van het ontstaan van de ziekte aan. Stamcellen zijn in staat in alle soorten celtypen te veranderen, waardoor ze bijdragen aan het repareren van beschadigde gebieden in het menselijk lichaam. Hierdoor verminderen symptomen, nemen beperkingen en klachten af en verbetert daaropvolgend de kwaliteit van leven.

Wat is COPD?
COPD wordt gekenmerkt door een vernauwing van de luchtwegen die de ademhaling beperkt. De ziekte ontstaat door het langdurig inademen van schadelijke stoffen. Niet voor niets is roken één van de belangrijkste oorzaken van COPD. De schadelijke stoffen veroorzaken een ontstekingsproces in de longen, waardoor er verschijnselen als kortademigheid en benauwdheid optreden. Bij mensen met COPD kost elke ademhaling energie. Dit leidt tot extra vermoeidheid en zorgt ervoor dat mensen met COPD de neiging hebben om lichamelijke inspanning te vermijden. En dat terwijl beweging een belangrijke bijdrage levert om de ziektesymptomen van COPD te verminderen.

De twee meest voorkomende soorten van COPD zijn emfyseem en bronchitis. Emfyseem vernietigt langzaam de luchtzakken, die de uitgaande luchtstroom verstoren. Bronchitis veroorzaakt een ontsteking en vernauwing van de bronchiën, waardoor slijm zich kan ophopen. Hierdoor is luchtwegvernauwing bij COPD patiënten permanent aanwezig en het is grotendeels onomkeerbaar.

  Waarom stamceltherapie bij COPD?
  Behandelingen bij COPD zorgen vaak wel voor symptomatische verbetering, maar niet voor genezing. Voor de lange termijn zijn deze behandelingen dan ook minder geschikt. De stamcelbehandelingen van het Stamcelinstituut laten positieve resultaten zien voor patiënten met COPD. Mesenchymale stamcellen moduleren het immuunsysteem en verminderen ontstekingen, waardoor de longfunctie verbetert. De toegediende stamcellen hebben het vermogen om alveolaire structuren te regenereren, emfyseemlongen te herstellen en ontstekingsreacties te verminderen. Hierdoor kan een patiënt na stamceltherapie vaak snel weer van het dagelijkse leven genieten, zonder beperkingen en klachten.

  De behandeling
  Voor een effectieve behandeling van COPD, gebruiken de medisch specialisten mesenchymale stamcellen (MSC’s) verkregen uit navelstreng- of endometriumweefsel. Deze stamcellen worden toegediend via intraveneuze injecties en met behulp van een vernevelaar. Waarom gebruiken we juist deze cellen?

  • Navelstreng- en endometriumweefsel bevat tot tien keer meer stamcellen dan beenmerg of eigen vetweefsel.
  • Stamcellen uit navelstreng- of endometriumweefsel kunnen in de loop van dagen meerdere keren worden toegediend.
  • Het verkrijgen van deze stamcellen vereist geen chirurgische ingreep, zoals dit wel noodzakelijk is voor het verkrijgen van stamcellen uit eigen vetweefsel of beenmerg. De therapie is daardoor minder ingrijpend en het vermijdt pijn- en herstelklachten verbonden aan een chirurgische ingreep.
  • Stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel hebben immunosuppressoren en immunomodulerende eigenschappen. Dit maakt het gebruik ervan bij iedereen mogelijk zonder afwijzing. Hierdoor is donor-matching niet nodig.
  • Deze stamcellen hebben een groter proliferatievermogen dan volwassen autologe stamcellen. Ze regenereren in een sneller tempo dan lichaamseigen stamcellen. Bovendien zijn stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel jong en zeer adaptief.
  • Deze stamcellen zijn niet beïnvloed door het verouderingsproces of aangetast door milieutoxines.

  We maken uw behandeling geheel op maat. Afhankelijk van de medische geschiedenis van de patiënt en de ernst van de symptomen, bepalen we de meest effectieve behandeling. U wordt verzocht om de onderzoeksresultaten van het longfunctie-onderzoek (Spirometrie) mee te brengen naar het intakegesprek. Om het gewenste effect te behalen, ontvangt u minimaal 400 miljoen nieuwe stamcellen.

  De behandelresultaten
  80% van de patiënten die een stamceltransplantatie voor COPD ondergaat, merkt vooruitgang en verbeteringen na de therapie. Diverse symptomen verbeteren al binnen een aantal weken, zoals:

  • ademhalingscapaciteit;
  • kortademigheid;
  • wheezing (piepen);
  • beklemming op de borst;
  • overmatig slijm in de longen;
  • chronische hoest;
  • frequente luchtweginfecties;
  • gebrek aan energie;
  • zwelling in enkels, voeten of benen;
  • blauwheid (cyanose) van de lippen en vingernagels.

  Het Stamcelinstituut raadt patiënten die gediagnosticeerd worden met COPD aan direct na de diagnose een stamceltransplantatie te ondergaan. Waarom? Hoe sneller we een patiënt behandelen, hoe groter de kans op een normaal leven met COPD én hoe groter de kans op genezing. Naast stamceltherapie raden wij altijd aan de levensstijl aan te passen door veel te bewegen en gezond te eten. Deze combinatie heeft een positief effect op de ziektesymptomen van COPD.

  Meer informatie over stamceltherapie bij COPD
  Heeft u COPD en wilt u een behandeling ondergaan? En wilt u dat uitsluitend doen bij een betrouwbare medische instelling waar hooggekwalificeerde medische professionals werken met de nieuwste technologieën in het vakgebied? Dan past een stamcelbehandeling bij het Stamcelinstituut mogelijkerwijs bij u. Voor meer informatie en een antwoord op al uw vragen neemt u contact op met ons secretariaat via 085 130 1929 of door een e-mail te sturen naar info@stamcelinstituut.nl