Stamceltherapie bij chronische pijn

In Nederland leven ruim 2 miljoen mensen met chronische pijn. De meest voorkomende klachten zijn pijn in de onderrug, nek en schouders. Chronische pijn beïnvloedt de kwaliteit van leven en het beperkt patiënten in het dagelijks functioneren. Er bestaat op dit moment geen reguliere behandeling die de onderliggende oorzaak van chronische pijn geneest. Huidige behandelopties zijn gericht op de vermindering van pijnklachten door het leren omgaan met de klachten. Deze behandelingen bieden echter geen uitkomst voor de lange termijn. Stamceltherapie kan wel een uitkomst bieden en laat veelbelovende resultaten zien.

Bij het Stamcelinstituut kunt u rekenen op een patiëntvriendelijke en veilige behandeling. Onze professionele medewerkers leveren de hoogste kwaliteit van zorg met behulp van de nieuwste technologieën. Een stamcelbehandeling houdt in dat we stamcellen inbrengen, direct op de plaats van het aangetaste weefsel. Daar herstellen de stamcellen het weefsel op natuurlijke wijze. Bij een grote groep patiënten leidt dit tot een drastische vermindering of zelfs het verdwijnen van de chronische pijnklachten. De kwaliteit van leven verbetert.

Wat is chronische pijn?
Wanneer weefsel beschadigt, bijvoorbeeld door overbelasting, een ontsteking of een ziekte, kunnen acute pijnklachten ontstaan. De duur van deze pijnklachten varieert. Vaak is het zo dat de klachten verdwijnen naarmate de oorzaak is behandeld of genezen. Soms blijven klachten echter bestaan. Wanneer mensen zonder duidelijke oorzaak pijnklachten houden, spreken we van chronische pijn.

Chronische pijnklachten kunnen ontstaan door lichamelijke, psychische en sociale factoren, maar ook door een beschadiging van het zenuwstelsel. Chronische pijn kenmerkt zich door de continue afgifte van pijnprikkels. Vaak is de oorzaak van chronische pijn moeilijk te achterhalen. Dat maakt het ook erg moeilijk te behandelen.

Chronische pijn leidt vaak tot slaapproblemen, chronische vermoeidheid en andere lichamelijke klachten. Daarnaast zijn er emotionele gevolgen van chronische pijn, zoals stemmingsveranderingen, neerslachtigheid en zelfs depressiviteit. Een grote groep patiënten met chronische pijn heeft ernstige tot zeer ernstige klachten, waardoor de kwaliteit van leven sterk achteruit gaat. Omdat een oplossing moeilijk te vinden is, blijven veel patiënten (en hun naasten) zitten met een gevoel van machteloosheid.

Waarom stamceltherapie bij chronische pijn?
Conservatieve behandelingen, waarbij chronische pijnklachten worden behandeld met beweging, revalidatieoefeningen, warmte, rust en medicijnen, bieden geen oplossing voor de lange termijn. Stamceltherapie kan wel een uitkomst op langere termijn bieden. De specialisten van het Stamcelinstituut brengen mesenchymale stamcellen (MSC’s) op de juiste plaats in het lichaam in, waar ze afreizen naar de plek waar de beschadiging is ontstaan. Hier verandert de stamcel in het type cel dat nodig is om het beschadigde weefsel te herstellen. Dit resulteert in een vermindering van symptomen als ontstekingen en stijfheid, waardoor de chronische pijnklachten verminderen of zelfs verdwijnen. Veel patiënten kunnen na de stamcelbehandeling pijnvrij deelnemen aan activiteiten waarbij zij voorheen wel pijn ervoeren. Daardoor neemt de kwaliteit van leven voor een grote groep patiënten sterk toe.

De behandeling
Voor een effectieve behandeling van chronische pijn, gebruiken de medisch specialisten mesenchymale stamcellen (MSC’s) verkregen uit navelstreng- of endometriumweefsel. Afhankelijk van het type pijnklachten worden de stamcellen intraveneus of door middel van intra-articulaire injecties toegediend. Waarom gebruiken wij juist deze stamcellen?

  • Navelstreng- en endometriumweefsel bevat tot tien keer meer stamcellen dan beenmerg of eigen vetweefsel.
  • Stamcellen uit navelstreng- of endometriumweefsel kunnen in de loop van dagen meerdere keren worden toegediend.
  • Het verkrijgen van deze stamcellen vereist geen chirurgische ingreep, zoals dit wel noodzakelijk is voor het verkrijgen van stamcellen uit eigen vetweefsel of beenmerg. De therapie is daardoor minder ingrijpend en het vermijdt pijn- en herstelklachten verbonden aan een chirurgische ingreep.
  • Stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel hebben immunosuppressoren en immunomodulerende eigenschappen. Dit maakt het gebruik ervan bij iedereen mogelijk zonder afwijzing. Hierdoor is donor-matching niet nodig.
  • Deze stamcellen hebben een groter proliferatievermogen dan volwassen autologe stamcellen. Ze regenereren in een sneller tempo dan lichaamseigen stamcellen. Bovendien zijn stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel jong en zeer adaptief.
  • Deze stamcellen zijn niet beïnvloed door het verouderingsproces of aangetast door milieutoxines.

We maken uw behandeling geheel op maat. Daarom verzoeken wij u de onderzoeksresultaten van het MRI-onderzoek mee te brengen naar het intakegesprek. Afhankelijk van het type klachten van de patiënt en de ernst van de symptomen, bepalen we de meest effectieve behandeling. Daarbij zorgen we er altijd voor dat de behandeling relatief snel wordt uitgevoerd en u minimaal ongemak ervaart. Om het gewenste effect te behalen, ontvangt u minimaal 400 miljoen nieuwe stamcellen.

De behandelresultaten
Bij een grote groep patiënten levert stamceltherapie een wezenlijke bijdrage aan het verminderen of zelfs verdwijnen van chronische pijnsymptomen. 80% van de patiënten die kiest voor een behandeling via het Stamcelinstituut, merkt verbetering en vooruitgang na de behandeling. De ingebrachte stamcellen blijven de weefselschade gedurende twaalf tot vierentwintig maanden repareren. Hierdoor merken veel patiënten een constante verbetering op en is er zelfs een kans op volledige genezing.

Meer informatie over stamceltherapie bij chronische pijn
Bent u beperkt in uw doen en laten door chronische pijn? En bent u benieuwd wat stamceltherapie voor u kan betekenen? De specialisten van het Stamcelinstituut informeren u graag over dit onderwerp. Bel met ons secretariaat via 085 130 1929 of stuur een e-mail naar info@stamcelinstituut.nl dan beantwoorden wij al uw vragen.