Stamceltherapie bij Autisme

In Nederland hebben ongeveer 200.000 mensen autisme. Bij autisme is de prikkel- en informatieverwerking in de hersenen verstoord. Er bestaan geen therapieën die autisme helpen voorkomen, maar wel behandeling om de symptomen van autisme te verminderen. Geen van deze reguliere behandelingen gaat in op de grondoorzaken van autisme. Stamceltherapie richt zich wél op de grondoorzaken van autisme. De stamceltransplantaties van het Stamcelinstituut laten dan ook zeer positieve resultaten zien in de behandeling van autisme.

Tijdens een stamceltransplantatie brengen onze hooggekwalificeerde medische professionals mesenchymale stamcellen (MSC’s) in aan de hand van de meest geavanceerde technologieën in het vakgebied. Hierdoor is stamceltherapie altijd veilig en betrouwbaar. De stamcellen reizen af naar de hersenen, waar ze in staat zijn herstel in te zetten. Hierdoor verbeteren symptomen en ervaart een patiënt vooruitgang op verschillende gebieden in het dagelijks leven.

Wat is autisme?
Autisme, of Autismespectrumstoornis (ASS), is een levenslange ontwikkelingsstoornis die invloed heeft op alle levensgebieden. Omdat de prikkel- en informatieverwerking in de hersenen verstoord is, verwerken mensen met autisme de informatie die via de zintuigen binnenkomt op een andere manier. Ze hebben moeite om de losse details die ze waarnemen tot een samenhangend geheel te maken. Dit gebrek aan samenhang maakt het voor mensen met autisme moeilijk om de wereld om zich heen te begrijpen. Mensen met autisme ervaren hierdoor problemen in de sociale omgang, de communicatie en het inlevingsvermogen.

De belangrijkste kenmerken van autisme zijn:

 • angstig of onhandig gedrag in sociale situaties;
 • niet of nauwelijks leren van sociale ervaringen;
 • weinig begrip en gebruik van oogcontact, gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding;
 • ontbreken van wederkerigheid in het contact;
 • angst voor veranderingen en vasthouden aan bepaalde routines;
 • woede en driftaanvallen veroorzaakt door angst;
 • een eenzijdige belangstelling;
 • over- of ondergevoeligheid voor prikkels als geluid, temperatuur of aanraking;
 • een onhandige motoriek;
 • een trage taalontwikkeling;
 • afwezigheid van fantasiespel.

Er is nog veel onduidelijk over de oorzaken van autismespectrumstoornissen (ASS), maar een tragere ‘connectiviteit’ van het hersenfunctioneren speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van autisme. Daarin hebben waarschijnlijk zowel biologische factoren als omgevingsfactoren een rol. Zo functioneren hersengebieden anders bij mensen met autisme en zijn er aanwijzingen dat verschillende factoren tijdens de zwangerschap, rond en na de geboorte van het kind, van invloed zijn. Twee voorkomende consistente bevindingen bij kinderen met autisme zijn geassocieerd aan een verminderde zuurstofvoorziening in specifieke gebieden van de hersenen en een chronische immunologische ontstekingsaandoening in de darm.

Waarom stamceltherapie bij autisme?
Huidige onderzoekstherapieën voor autisme proberen de afwijkingen om te keren met toediening van antibiotica, ontstekingsremmende middelen en hyperbare zuurstof. Helaas gaat geen van deze benaderingen in op de grondoorzaken van zuurstofgebrek en darmontsteking. Hierdoor vindt er geen verbetering van de symptomen plaats. Stamceltherapie laat gelukkig positieve resultaten zien voor de behandeling van patiënten met autisme. Stamcellen verhogen de angiogenese en bloedtoevoer naar de hersenen, creëren een paracrine-effect, moduleren het immuunsysteem en verminderen ontstekingen. De ingebrachte stamcellen helpen bij het herstellen van verloren of beschadigde neuronverbindingen en versnellen hersenreacties door de synaptische transmissie en de ontwikkeling van nieuwe neuronverbindingen te verbeteren.

De behandeling
Voor een effectieve behandeling van autisme gebruikt het Stamcelinstituut mesenchymale stamcellen (MSC’s) verkregen uit navelstreng- of endometriumweefsel. Deze stamcellen worden intrathecaal toegediend, waarna de cellen de bloed-hersenbarrière passeren en effectief migreren naar gebieden met neuraal letsel. Hierbij ontstaat geen tumorgroei of immuunrespons, waardoor stamceltransplantatie voor autisme altijd veilig is. Waarom gebruiken we juist deze cellen?

 • Navelstreng- en endometriumweefsel bevat tot tien keer meer stamcellen dan beenmerg of eigen vetweefsel.
 • Stamcellen uit navelstreng- of endometriumweefsel kunnen in de loop van dagen meerdere keren worden toegediend.
 • Het verkrijgen van deze stamcellen vereist geen chirurgische ingreep, zoals dit wel noodzakelijk is voor het verkrijgen van stamcellen uit eigen vetweefsel of beenmerg. De therapie is daardoor minder ingrijpend en het vermijdt pijn- en herstelklachten verbonden aan een chirurgische ingreep.
 • Stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel hebben immunosuppressoren en immunomodulerende eigenschappen. Dit maakt het gebruik ervan bij iedereen mogelijk zonder afwijzing. Hierdoor is donor-matching niet nodig.
 • Deze stamcellen hebben een groter proliferatievermogen dan volwassen autologe stamcellen. Ze regenereren in een sneller tempo dan lichaamseigen stamcellen. Bovendien zijn stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel jong en zeer adaptief.
 • Deze stamcellen zijn niet beïnvloed door het verouderingsproces of aangetast door milieutoxines.

We maken uw behandeling geheel op maat. Afhankelijk van de medische geschiedenis van de patiënt en de ernst van de symptomen, bepalen we de meest effectieve behandeling. Om het gewenste effect te behalen, ontvangt u minimaal 150 miljoen nieuwe stamcellen. Afhankelijk van uw fysieke gesteldheid worden de behandeldagen gecombineerd met rustdagen.

De behandelresultaten
80% van de patiënten merkt vooruitgang en verbetering op na de stamceltransplantatie. Door stamceltherapie vindt er een vermindering én afremming van de ziektesymptomen bij autisme plaats. Stamceltherapie voor autisme draagt bij aan:

 • de verbetering van de immuniteit;
 • de verbetering van het metabolisme;
 • de verbetering van communicatie en het concentratievermogen;
 • de verbetering van het geheugen en het leervermogen;
 • de verbetering van verbale vaardigheden, schrijfvaardigheden, zelfzorgvaardigheden en aandachtsspanning;
 • de tolerantie voor verschillende voedingsmiddelen.
Meer informatie over stamceltherapie bij autisme
Bent u of kent u iemand met autisme? En wilt u daarom meer informatie over stamceltherapie bij autisme ontvangen? Heel begrijpelijk. Wij informeren u uiteraard graag over dit onderwerp, zowel telefonisch als schriftelijk. U neemt gemakkelijk telefonisch contact op met ons secretariaat via 085 130 1929. Liever schriftelijk contact opnemen? Dat doet u door een e-mail te sturen naar info@stamcelinstituut.nl.