Stamceltherapie bij Alzheimer

In Nederland leven momenteel 280.000 mensen met dementie. De ziekte Alzheimer is hiervan de meest voorkomende vorm. Ondanks dat men denkt te weten waardoor Alzheimer ontstaat, bestaat er binnen de medische wereld momenteel geen behandeling die Alzheimer voorkomt of geneest. Stamceltherapie kan echter wel van toegevoegde waarde zijn. Binnen onze stamcelklinieken werken hooggekwalificeerde medische professionals die met behulp van de nieuwste technologieën stamcelbehandelingen uitvoeren, gericht op het verminderen van symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Stamceltherapie is veilig en kan de ziekte van Alzheimer op een positieve manier beïnvloeden. Bij stamceltherapie worden stamcellen op de juiste plaats in het lichaam ingebracht, waar ze afreizen naar de plek waar de beschadiging is ontstaan. Daar veranderen de stamcellen in het celtype dat het lichaam nodig heeft om weefsel te herstellen. Hierdoor kunnen symptomen als vergeetachtigheid, verwarring, stemmingswisseling en sociale terugtrekking verminderen, waardoor de kwaliteit van leven vooruit gaat.

Wat is Alzheimer?
De ziekte van Alzheimer veroorzaakt problemen met het geheugen. Hierdoor krijgt de patiënt steeds meer moeite met de uitvoering van de dagelijkse vaardigheden. Zo heeft een patiënt vaak moeite met plannen maken, beslissingen nemen, problemen oplossen of een gesprek volgen. Daarnaast verandert in veel gevallen het karakter en het gedrag van een Alzheimerpatiënt en treden er verschillende symptomen op zoals: vergeetachtigheid, desoriëntatie, verwardheid, spraakgebrek en/ of achterdochtigheid.

Omdat de klachten verergeren naarmate tijd verstrijkt, wordt een Alzheimerpatiënt geleidelijk aan afhankelijk van intensieve (mantel)zorg. Dit heeft een enorme impact op het leven van de patiënt en zijn naasten. De patiënt raakt beperkt in zijn mobiliteit en zelfredzaamheid en krijgt vaak last van pijnklachten, angstaanvallen en depressies. De naasten die thuis de zorg en verpleging op zich nemen, zijn 24 uur per dag gebonden en worden in veel gevallen overbelast.

Waarom stamceltherapie bij Alzheimer?
Binnen de medische wereld bestaat er momenteel nog geen therapie om Alzheimer te genezen en er is geen medicatie op de markt om het ziekteproces af te remmen. Daarom is dementie sinds 2015 de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland. Stamceltherapie kan de symptomen van de ziekte van Alzheimer echter op een positieve manier beïnvloeden. Onderzoek heeft aangetoond dat stamcellen kunnen differentiëren in een variatie aan neuro regulerende moleculen en ze verschillende factoren in het lichaam verhogen. Neurale stamcellen die getransplanteerd worden naar de plaats van de zenuwbeschadiging, bevorderen functioneel herstel door moleculen te produceren die celoverleving ondersteunen. Dit resulteert in de regeneratie van gastheerneuronen. Hierdoor vermindert de vorming van amyloïd-beta-plaque, wordt de synaptogenese (netwerk in het hersen- en zenuwstelsel) gestimuleerd, herstelt het leervermogen en het geheugenverlies en verminderen ontstekingen. Voor een grote groep patiënten resulteert dat in een toenemende kwaliteit van leven.

De behandeling
Voor een effectieve behandeling van Alzheimer, gebruiken onze medisch specialisten mesenchymale stamcellen (MSC’s) verkregen uit navelstreng- of endometriumweefsel. Deze stamcellen worden intrathecaal toegediend, waarna de cellen de bloed-hersenbarrière passeren en effectief migreren naar gebieden met neuraal letsel. Hierbij ontstaat geen tumorgroei of immuunrespons, waardoor stamceltransplantatie voor Alzheimerpatiënten altijd veilig is. Waarom gebruiken we juist deze cellen?

  • Navelstreng- en endometriumweefsel bevat tot tien keer meer stamcellen dan beenmerg of eigen vetweefsel.
  • Stamcellen uit navelstreng- of endometriumweefsel kunnen in de loop van dagen meerdere keren worden toegediend.
  • Het verkrijgen van deze stamcellen vereist geen chirurgische ingreep, zoals dit wel noodzakelijk is voor het verkrijgen van stamcellen uit eigen vetweefsel of beenmerg. De therapie is daardoor minder ingrijpend en het vermijdt pijn- en herstelklachten verbonden aan een chirurgische ingreep.
  • Stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel hebben immunosuppressoren en immunomodulerende eigenschappen. Dit maakt het gebruik ervan bij iedereen mogelijk zonder afwijzing. Hierdoor is donor-matching niet nodig.
  • Deze stamcellen hebben een groter proliferatievermogen dan volwassen autologe stamcellen. Ze regenereren in een sneller tempo dan lichaamseigen stamcellen. Bovendien zijn stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel jong en zeer adaptief.
  • Deze stamcellen zijn niet beïnvloed door het verouderingsproces of aangetast door milieutoxines.

We maken uw behandeling geheel op maat. Afhankelijk van de medische geschiedenis van de patiënt en de ernst van de symptomen, bepalen we de meest effectieve behandeling. U wordt daarom verzocht om de onderzoeksresultaten van het MRI-onderzoek mee te brengen naar het intakegesprek. Om het gewenste effect te behalen, ontvangt u minimaal 400 miljoen nieuwe stamcellen. Afhankelijk van uw fysieke gesteldheid worden de behandeldagen gecombineerd met rustdagen.

De behandelresultaten
Artsen en onderzoekers hebben geconstateerd dat stamceltherapie een wezenlijke bijdrage levert aan de vermindering en afremming van ziektesymptomen van patiënten met Alzheimer. 80% van de patiënten die een stamceltransplantatie ondergaat, boekt vooruitgang en merkt verbeteringen op na de behandeling. Toch stopt stamceltherapie de onderliggende oorzaak van Alzheimer niet. Patiënten kunnen ook meer dan één behandeling nodig hebben vanwege een afnemend effect van de behandeling na verloop van tijd.

Het Stamcelinstituut raadt patiënten die gediagnosticeerd worden met Alzheimer aan om direct te kiezen voor stamceltherapie. Hoe eerder de patiënt behandelt wordt, hoe groter de kans bestaat dat u een normaal leven leidt na de diagnose Alzheimer.

Meer informatie over stamceltherapie bij Alzheimer
De huidige aanpak bij Alzheimer richt zich vaak voornamelijk op begeleiding en zorg, met als centrale vraag: ‘Op welke wijze voelen de Alzheimerpatiënt en zijn naaste(n) zich het meest veilig en comfortabel?’ Stamceltherapie is vooruitstrevend, want het richt zich juist op het verminderen van de symptomen en het verbeteren van de levenskwaliteit. Heeft u vragen over stamceltherapie, wilt u meer informatie ontvangen over dit onderwerp of denkt u dat een stamcelbehandeling uitkomst kan bieden in uw situatie of die van uw naaste? Neem dan contact op met ons secretariaat via 085 130 1929 of stuur een e-mail naar info@stamcelinstituut.nl. Onze specialisten helpen u graag verder.