Stamcellen

Het menselijk lichaam bestaat uit honderden verschillende celtypes. Stuk voor stuk zijn deze celtypes essentieel voor onze gezondheid. De stamcellen die zich in ons lichaam bevinden, ontwikkelen al deze verschillende celtypes.

Stamcellen zijn in staat te veranderen of differentiëren in andere specifieke gespecialiseerde celtypes, zoals huidcellen, orgaancellen, bloedcellen, hartcellen of cellen met een andere functie. Wanneer bepaalde cellen in het lichaam beschadigd zijn, kunnen stamcellen deze zieke cellen repareren of vervangen. Zo komen er weer gezonde cellen voor in de plaats en blijft het lichaam goed functioneren.

Hoe werkt stamceltherapie?
Mesenchymale stamcellen (MSC’s) repareren en vervangen van nature beschadigd of ziek weefsel. In een gezond lichaam zijn er genoeg actieve stamcellen, waardoor herstel na letsel direct wordt ingezet. Een persoon die lijdt aan een ernstige verwonding of een degeneratieve ziekte, heeft mogelijk onvoldoende actieve stamcellen in het lichaam. Daardoor maakt het lichaam niet genoeg nieuwe cellen aan om de beschadigde gebieden te repareren. Het gevolg: er treden chronische klachten op.

Om het lichaam weer goed te laten functioneren, krijgt een patiënt tijdens een stamceltransplantatie van het Stamcelinstituut nieuwe stamcellen toegediend. Deze stamcellen brengen we op de juiste plaats in het lichaam in, waar ze afreizen naar de plek waar de beschadiging is ontstaan. Hier verandert de stamcel in het type cel dat nodig is om het beschadigde weefsel te herstellen. Ziektesymptomen verminderen zo op natuurlijke wijze en worden in sommige gevallen zelfs direct stopgezet.

Verschillende soorten stamcellen
Mesenchymale stamcellen (MSC’s) zijn ideaal voor het behandelen van vele soorten ziekten en symptomen met stamceltherapie. We verkrijgen deze cellen uit verschillende soorten weefsel, waaronder beenmerg, vetweefsel, navelstrengbloed, navelstrengweefsel en het endometrium (baarmoederslijmvlies). 

Onderzoek laat zien dat stamceltherapie met MSC’s uit het endometrium en navelstrengweefsel het meest efficiënt is voor het behandelen van verschillende ziekten en symptomen. Daarom vragen we tegenwoordig aan ouders bij de geboorte van hun kind om de stamcellen uit de navelstreng in te laten vriezen. Stamcellen uit navelstrengweefsel vormen de basis van het menselijk lichaam. Ze ontwikkelen tijdens de foetale fase alle benodigde cellen, organen en weefsels om een baby gezond en met alle lichaamsfuncties op de wereld te laten komen. Hoe jonger stamcellen zijn, hoe effectiever zij te werk gaan en hoe harder zij verdubbelen. We kunnen deze stamcellen dus later uitstekend gebruiken bij de behandeling van klachten of een (mogelijk) opgelopen ziekte.

onderzoekstuStamcellen uit navelstrengweefsel en het endometrium
Stamcellen uit navelstrengweefsel en het endometrium zijn jong, verdubbelen snel en zijn dus zeer effectief. Het gebruik van stamcellen uit navelstrengweefsel en het endometrium kent meer voordelen:

  • Navelstreng- en endometriumweefsel bevat tot tien keer meer stamcellen dan beenmerg of eigen vetweefsel.
  • Stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel kunnen in de loop van dagen meerdere keren worden toegediend.
  • Het verkrijgen van deze stamcellen vereist geen chirurgische ingreep, zoals dit wel noodzakelijk is voor het verkrijgen van stamcellen uit eigen vetweefsel of beenmerg. De therapie is daardoor minder ingrijpend en het vermijdt pijn- en herstelklachten verbonden aan een chirurgische ingreep.
  • Stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel hebben immunosuppressoren en immunomodulerende eigenschappen. Dit maakt het gebruik ervan bij iedereen mogelijk zonder afwijzing. Hierdoor is donor-matching niet nodig.
  • Deze stamcellen hebben een groter proliferatievermogen dan volwassen autologe stamcellen. Ze regenereren in een sneller tempo dan lichaamseigen stamcellen. Bovendien zijn stamcellen uit navelstreng- en endometriumweefsel jong en zeer adaptief.
  • Deze stamcellen zijn niet beïnvloed door het verouderingsproces of aangetast door milieutoxines.

Verschillende soorten stamcellen van het Stamcelinstituut
De stamcelbehandelingen van het Stamcelinstituut worden uitgevoerd met stamcellen uit endometrium of navelstrengweefsel, vetweefsel, beenmerg of navelstrengbloed. We extraheren deze stamcellen uit weefsel in het laboratorium met behulp van speciale technologieën én we selecteren ze op kwaliteit. Nadat de beste stamcellen geselecteerd zijn, onderzoeken we de cellen op ziekten en virussen en breiden we ze kunstmatig uit (verdubbelen). Zo gebruiken we alleen de meest efficiënte stamcellen.

Het Stamcelinstituut heeft toegang tot vijf bronnen:

       1. Menselijk navelstrengweefsel MSC’s

Menselijk navelstrengweefsel is een rijke bron van mesenchymale stamcellen. Elke flacon bevat 120 tot 150 miljoen levensvatbare mesenchymale stamcellen. Deze cellen kunnen weefsel repareren, het immuunsysteem moduleren en ontstekingen verminderen. Ze zijn effectief voor de behandeling van allerlei verschillende klachten en ziekten. Tijdens een uitgebreid proces zo’n drie weken voorafgaand aan de stamcelbehandeling, worden de stamcellen afgeleid, gekweekt, uitgebreid en getest.

2. Endometrium (baarmoederslijmvlies) MSC’s

Het endometrium bevat veel mesenchymale stamcellen die uitstekend gebruikt kunnen worden voor de behandeling van allerlei verschillende klachten en ziekten. Elke flacon bevat 100 miljoen levensvatbare mesenchymale stamcellen. Stamcellen uit het endometrium helpen ontstekingen verminderen, moduleren het immuunsysteem en repareren beschadigd weefsel. Het Stamcelinstituut ontvangt stamcellen uit het endometrium van gezonde, jonge donoren. Deze stamcellen hebben dezelfde genezende eigenschappen als cellen afkomstig van pasgeboren baby’s.

3. Navelstrengbloed MSC’s

Het Stamcelinstituut biedt stamcellenconcentraat uit navelstrengbloed met 33 miljoen mesenchymale stamcellen aan. We combineren deze cellen in sommige gevallen met stamcellen uit navelstrengweefsel, omdat deze bijdragen in de ondersteuning van weefselregeneratie en re-vascularisatie. Stamcellen uit navelstrengbloed zijn effectief voor de behandeling van ouderdom gerelateerde ziekten en degeneratieve ziekten, zoals artrose en erectiestoornissen.

4. Van beenmerg afgeleide MSC’s

We gebruiken beenmergstamcellen meestal bij beenmergtransplantaties bij patiënten met de diagnose leukemie of bepaalde soorten hematopoëtische aandoeningen. Onderzoekstudies laten daarnaast zien dat stamcellen uit beenmerg ook een uitstekende bijdrage leveren in de behandeling van orthopedische klachten. Van beenmerg afgeleide stamcellen extraheren we door aspiratie uit een patiënt of een donor. Dit vindt meestal in het bekken of borstbeen plaats. Helaas kan dit pijnlijk zijn. Onze artsen doen er alles aan om mogelijke pijn bij de patiënt te verminderen.

5. Van vet afgeleide MSC’s

Vetweefsel is gemakkelijk toegankelijk en het biedt een overvloedige, rijke bron van multipotente volwassen stamcellen. Daarom hebben we slechts een kleine hoeveelheid vetweefsel nodig. We extraheren stamcellen uit vetweefsel chirurgisch uit het eigen vetweefsel van een patiënt met behulp van liposuctie. Het proces voor het verzamelen van vet afgeleide stamcellen is minder invasief en pijnlijk en veiliger en sneller dan het verzamelen van MSC’s uit beenmerg.

Strikte kwaliteitseisen
Het Stamcelinstituut ontvangt stamcellen uit het endometrium en navelstrengweefsel uit donaties. Wij hanteren zeer hoge kwaliteitseisen aan onze donoren om de veiligheid van de patiënt te kunnen garanderen. Alle donoren doorlopen een strenge medische keuring. We doen een lichamelijk onderzoek én we screenen op het medische verleden. Hierdoor komt maar een klein percentage donoren door onze selectieprocedure.

Meer informatie over stamcellen
Wij kunnen het ons goed voorstellen dat u vragen heeft over dit onderwerp. Wanneer u meer wilt weten over stamcellen in het algemeen of over de stamcellen die het Stamcelinstituut gebruikt, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Bel naar 085 130 1929 of stuur een e-mail naar info@stamcelinstituut.nl voor meer informatie.