De follow-up momenten in Nederland

Het Stamcelinstituut begeleidt u tijdens het gehele traject, dus ook na de stamcelbehandeling. Daarom krijgt u na de behandeling in Costa Rica of Mexico een aantal follow-up momenten in Nederland. Deze momenten zijn er met name voor bedoeld om te bekijken of de ingebrachte stamcellen optimaal werken, of uw symptomen verminderen en of uw functioneren verbetert.

Ieder individu reageert anders op een stamceltransplantatie. Een grote groep patiënten merkt direct na de behandeling verbetering op, bij andere patiënten duurt het wat langer voordat ze een verbetering opmerken. Het behandelresultaat is dan ook bij iedere patiënt anders. In de laatste fase van het behandeltraject houden we uw specifieke situatie goed in de gaten.

Bloed- of MRI onderzoek
Bij terugkomst in Nederland vindt er op verschillende momenten een bloed- of MRI onderzoek plaats. U ontvangt hiervoor een e-mail van het Stamcelinstituut. Voor het onderzoek kunt u terecht bij uw huisarts en hoeft u niet opnieuw naar het Stamcelinstituut af te reizen.

De onderzoeksresultaten
De onderzoeksresultaten van het bloed- of MRI onderzoek geven inzicht in de kwaliteit en het functioneren van uw stamcellen na de stamcelbehandeling. Na ontvangst van de onderzoeksresultaten, neemt de betrokken arts direct contact op met de patiënt. De arts informeert de patiënt over de uitslag en voorziet hem van alle nodige informatie omtrent de kwaliteit en het functioneren van de stamcellen.

Extra informatie over de follow-up momenten
Wilt u meer weten over de follow-up momenten in Nederland, bijvoorbeeld over wanneer u precies wordt verwacht bij uw huisarts? Of heeft u vragen over de onderzoeksresultaten? Wij zijn u graag van dienst. Neem contact met ons secretariaat op via 085 130 1929 of stuur een e-mail naar info@stamcelinstituut.nl.