Het behandeltraject bij stamceltherapie

Het doel van een behandeling van het Stamcelinstituut: de kwaliteit van leven voor patiënten met een chronische ziekte verbeteren. Dit doel proberen wij te bereiken met behulp van de meest geavanceerde technologieën, een team van experts en het gebruik van kwalitatief goede stamcellen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat u optimaal herstelt, zodat u na de behandeling weer een positief en evenwichtig leven kunt leiden.

Behandeltraject op maat
Voor iedere patiënt maakt het Stamcelinstituut een behandeltraject op maat. De inhoud van de behandeling is afhankelijk van de ernst en duur van de klachten. Hierbij spelen uw leeftijd, uw levenswijze, uw medische geschiedenis en uw klachten een belangrijke rol. Ook houden we rekening met uw persoonlijke situatie en uw specifieke doelen voor de toekomst. Tijdens het behandeltraject doorloopt u de volgende stappen:

  1. Het intakegesprek
  2. Het dieet
  3. Stamceltherapie
  4. De follow-up momenten in Nederland

Het intakegesprek
Om u een passend behandeladvies te kunnen geven, is het belangrijk dat wij inzicht krijgen in uw medische geschiedenis, uw fysieke gesteldheid, uw medicatiegebruik en uw medische klachten. Daarom nodigt het Stamcelinstituut u uit voor een intakegesprek op onze locatie in Eindhoven. Tijdens dit gesprek verzamelt de betrokken casemanager al uw medische gegevens en brengen wij uw hulpvraag in kaart.

Lees meer over het intakegesprek

Het dieet
Het is algemeen bekend dat een gezonde levensstijl bijdraagt aan het algemeen functioneren van het menselijk lichaam. Dit geldt ook voor de stamcellen die zich in uw lichaam bevinden. Om het maximale rendement uit uw stamcelbehandeling te halen, raden wij u daarom aan voorafgaand aan de stamcelprocedure een dieet te volgen.

Lees meer over het dieet

Stamceltherapie in Midden-Amerika
Momenteel is stamceltherapie in Nederland nog niet mogelijk (met uitzondering van de behandeling van kanker en verschillende bloedziekten). Daarom is het Stamcelinstituut gevestigd in Costa Rica en Mexico. U wordt behandeld in de meest gespecialiseerde klinieken van Midden-Amerika.

Lees meer over stamceltherapie in Midden-Amerika

De follow-up momenten in Nederland
Het Stamcelinstituut begeleidt u tijdens het gehele traject, dus ook na de stamcelbehandeling. Daarom krijgt u na de behandeling in Costa Rica of Mexico een aantal follow-up momenten in Nederland. Deze momenten zijn er met name voor bedoeld om te bekijken of de ingebrachte stamcellen optimaal werken, of uw symptomen verminderen en of uw functioneren verbetert.

Lees meer over de follow-up momenten

Meer informatie over het Stamcelinstituut
Wilt u meer weten over het Stamcelinstituut? Of wilt u extra informatie ontvangen over stamceltherapie binnen het Stamcelinstituut? Onze specialisten informeren u graag. Neem direct contact op met het secretariaat via 085 130 1929 of stuur een e-mail naar info@stamcelinstituut.nl.